Zawody

W dniu 17.09.2023 w trakcie festiwalu zorganizowane zostaną Zawody Regionalne i Towarzyskie w Woltyżerce Sportowej. Organizatorem zawodów jest klub LKJ Kiekrz a całość odbywa się w stajni Kaliński.

Informacje organizacyjne:

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: ala.borek@vp.pl

Zgłoszenia do 11.09. muszą zawierać:
imię nazwisko zawodnika, rok urodzenia, nr licencji PZJ/WZJ,
imię i nazwisko lonżującego, nr licencji PZJ/WZJ,
imię, nr paszportu i nr licencji PZJ/WZJ konia, rodzaj konkursu i kategorii

Szczegółowy program – Pobierz